اطلاعات تماس

آدرس :تهران-خیابان آزادی-ابتدای خیابان آذربایجان-پلاک1073-واحد دوم

تلفکس :92-66377491-021

ایمیل :
دفتر مرکزی: info@rayanzarinsina.com
مدیر عامل: niazi@rayanzarinsina.com
مدیر بازرگانی: mirkhah@rayanzarinsina.com
مدیر روابط بین الملل: shams@rayanzarinsina.com