بسته یک کیلویی 50 گرمی

این بسته شامل 20 بسته 50 گرمی می باشد.

مزایای استفاده از این محصول شامل موارد زیر است:
* فاقد هرگونه سموم شیمیایی خطرناک برای انسان، محیط زیست، دام، طیور، خاک، گیاه و سایر جانداران
* عدم مشهود بودن لاشه به دلیل مرگ موش در لانه و یا محل امن خود
* عدم بوی بد و متعفن لاشه به دلیل وجود مواد معدنی دریایی غیرسمی در ترکیب محصول
*قابلیت استفاده در تمامی اماکن (عمومی و خصوصی)
* بی خطر برای آلوده شدن آب­های زیرزمینی و محیط زیست به دلیل حریری و سبک بودن وحل شدن این محصول درمواجهه با باران، سیلاب و یا بالا آمدن آب جوی­ها و مزارع
* هشداردهنده نبودن محصول برای موش های دیگر به دلیل فاصله زمانی بین مصرف تا مرگ
* عدم بیماری یا مرگ ناشی ازمصرف نانوپودر یا لاشه موش توسط جانداران دیگر
* عدم ذخیره سازی محصول توسط موش به دلیل پودر بودن
* قابلیت استفاده مجدد از باقی­مانده محصول
* نداشتن تاریخ انقضا (در صورت عدم مجاورت با رطوبت)

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات